Velkommen til Lommedalskoret

Her er litt praktisk informasjon om hvordan vi er organisert:

Vi har øvelse hver tirsdag på Lommedalen skole kl 19 – 21.45.
Vår dirigent er Lidia Strand

Hjelpedirigent er Runa Marienborg.

Vi er totalt 65 sangere fordelt på 25 sopraner, 17 alter, 7 tenorer og 8 basser.

Korets leder: Øyvind Gedde, 901 28 400, mail: oyvind@gedde.no. Korets sekretær: Knut Krogsæter, 924 80082, mail Knuth.krogsaeter@gmail.com.

Koret er organisert med seks arbeidsgrupper:

  • Administrasjonsgruppen
  • Økonomigruppen
  • Repertoargruppen
  • Konsertgruppen
  • PR-gruppen
  • Tur og trivselgruppen

Korets styre består av lederen for hver av de seks arbeidsgruppene og korets leder. Øverste organ er årsmøtet. Årsmøtet avholdes årlig i begynnelsen av mars.

Vi utarbeider halvårsplan for korets aktiviteter som tar for seg både øvelser, seminarer og konserter . Det sendes ukentlig ut informasjon om kommende øvelse slik at alle kan være godt forberedt til øvelsene.

Notekurs

Det arrangeres to helgeseminarer, ett på våren og ett om høsten. Vi legger opp til at det ene seminaret er basert på overnatting. Dette er med på å bygge opp det sosiale nettverket i koret.

Vedtekter og referater fra møter samt noter finner du på korets Dropbox. Øvingsfiler finner du på korets MuseScore. Her på korets nettside finner du masse nyttig informasjon. Koret finnes også på Facebook, åpen side Lommedalskoret, og vår egen lukkede gruppe for medlemmer – Lommedalskoret – for medlemmer. Medlemmene oppfordres til å dele nyttig informasjon på medlemsgruppen, f.eks bilder og opptak fra konserter eller annet korstoff som kan ha interesse for øvrige medlemmer av koret.

Kontingenten for medlemskap i koret er kr 1 000,- pr. halvår

Vi er et aktivt kor som legger vekt på variert repertoar, god planlegging og forutsigbarhet i våre planer. Vi ønsker å utvikle koret slik at det er trivelig kor og med et program som bidrar til at vi alle kan strekke oss det lille ekstra.

Velkommen til oss!