Missa in tempore belli

Missa in tempore belli (Messe i en tid av krig)  var komponisten  Joseph Haydns  egen tittel på kveldens Messe i C-Dur ( Nr. 7 – han skrev i alt 11 messer).

Paukemessen ble komponert i løpet av sommeren og høsten 1796. Østerrikske styrker ble angrepet på to fronter av den  unge hærfører Napoleon. Med en genial taktikk slo han ned  italienske styrker i Nord-Italia og vant videre terreng i Syd -Tyskland. For første gang siden 1683, da tyrkiske soldater  invaderte Østerrike, ble landet igjen okkupert.

Det var under disse urolige omstendighetene og med et bakteppe av død og fortvilelse , at Joseph Haydn, 64 år, komponerte sin paukemesse.  På denne tiden var Haydn kapellmester hos fyrst Esterhazy i Ungarn.

Første gang verket ble fremført var under en gudstjeneste 26. desember 1796 i Paristenkirche i Wien.  Med innslag og virkemidler i musikken, bl. a med bruk av trompeter (signal om kamp) og en mengde paukeslag (derav navnet paukemesse) som skulle illudere kanonnedslag, ble messen i samtiden sett på som ganske moderne! Slike kompositoriske trekk, med bruk av instrumentale effekter, ble senere anvendt av Ludvig van Beethoven ( 1770-1827) i hans storslagne og høytidlige Messe i D-Dur, Missa Solemnis, komponert i Wien mellom 1819 og 1823.

zp8497586rq

The ground – Ola Gjeilo

Det var en glede å fremføre et verk av en lokal komponist – The ground av Ola Gjeilo.

Gjeilo er født i 1978 og oppvokst på Skui. Han har gått i lære hos jazzpianist Ole Henrik Giørtz og klassisk pianist Wolfgang Plagge, tok bachelor ved Norges Musikkhøgskole før han i 2006 tok mastergrad i klassisk komposisjon ved Juilliard i New York City

I dag har han sin base i USA og komponerer for kor, orkester og piano, samt at han også har virke som pianist. Ola Gjeilo har gitt ut flere verk og CD og musikken hans fremføres verden over.

zp8497586rq

”Lykken er å synge i kor!”*

22 sopraner, 18 alter, 4 tenorer og 6 basser møtes hver tirsdag kveld på Lommedalen skole for å øve med vår profesjonelle og inspirerende dirigent Ingeborg Aadland.

I mange år sang koret på 17 mai arrangementet som ble avholdt enten i Lommedalen eller i Sandvika. Hvite sangerluer var obligatorisk

Koret ble stiftet 6. februar 1938. Det ble oppløst i februar 1942, men senere samme år samlet noen ungdommer seg igjen med samme dirigent, Halvor Næsje, og tok etter hvert navnet Lommedalen sangkor. Koret skaffet seg hvite sangerluer i 1943, trolig av fallskjermsilke, til en samlet sum av 104 kroner.

I januar 1944 ble vår første flotte fane tegnet av kunstmaler Sigurd Eriksen, som leide hytte i dalen og malte fanen gratis. Den nye fanen er brodert av kormedlem Ole Gundersen til femitårsjubileet i 1988. Motivet er det samme, dalen sett fra Toppenhaug mot horisonten i nord.
Repertoaret er variert. Målene vi øver mot hvert halvår er en større konsert og et par uformelle minikonserter. Åpen allsangkveld på Lommedalen skole har vist seg å være svært populært. Hver vår arrangerer vi kortur over en langhelg for medlemmene med ledsagere for å pleie godt vennskap, og holder gjerne en liten konsert eller to i friluft. Et godt innøvd repertoar med sanger som spenner fra Mozart til Bellmann og Taube, Prøysen og Sivertsen, gospel og musikal, gjør at vi alltid har noe å stille opp med på kort varsel.

75-årsjubileet har vært markert tidligere i år med både jubileumsfest og jubileumstur. I Tallinn hadde vi felles konsert og sosialt samvær med et estisk kor, og opplevde igjen hvordan sangen binder folk sammen på tvers av nasjoner og kulturer.

For et kor av glade amatører er det ekstra inspirerende å få synge sammen med andre kor, og med sangsolister og musikere, enten de er gode amatører eller profesjonelle utøvere. Den ekstra følelsen det gir av samspill og samklang er ikke lett å beskrive, den må oppleves.

Høydepunktene som vi hele tiden har øvd frem mot i jubileumsåret, er de to konsertene 17. november i Lommedalen kirke og 21. november i Helgerud kirke. Haydns paukemesse er krevende. Siden i fjor høst har vi tilbrakt atskillige timer med innøving, terping, latter, lytting, stemmeprøver, stillstand, fremgang og ikke minst støtte oss i mellom og fra vår tålmodige og pedagogiske dirigent.

75 år er verd en messe – for anledningen har vi tillatt oss å låne Henrik 4.s antatte uttalelse fra 1593. Vi har hatt stor glede av øvelsene og håper du vil ha glede av konserten.

Har du lyst til å være med oss? Koret tar gjerne imot nye sangere, særlig tenorer –  til glede for oss alle!

*Charles M. Schultz

zp8497586rq

Bilder fra gamle dager

Koret, pyntet i finstas og med obligatoriske sangerluer på. 

Sangerluene ble laget under krigen og medlemmene måtte selv betale det silken. Blant annet måtte alle bidra med to egg!

Fanen ble også laget under krigen, den var av lyseblått stoff med malt motiv fra  Lommedalen. Bokstavene er malt i gull.  Bildet er fra den kvelden fanen ble avduket.
Fanen var med alle steder koret opptrådte og på alle fester,  – den brukt og pakket opp og ned så mange ganger at den til slutt var utslitt! Korets nåværende fane er også lyseblå, men er nå brodert av et av korets tidligere medlemmer.

Hildur var medlem av koret i mange år og var også æresmedlem i koret.

Hildur Bjerke var medlem av koret
i mange år og var også æresmedlem i koret. Det er hun som har tegnet Lyren, korets emblem.
I alle år etter at hun sluttet som sanger deltok hun på korets juleavslutninger.
Hildur var ivrig med porselensmaling og bidro med mang en premie til lotteriets premiebord.

I korets første år holdt de mange fester, med medlemmer, familie og venner. Også bygdas musikkorps var tilstede. Juletrefester ble arrangert for medlemmenes barn hvert år. I 1945 ble det også arrangert fotballkamp, og koret stilte med damelag .


Før kampen ble sparket i gang ble det, som seg hør og bør,  tatt lagbilde.

Aldri før eller siden har vi sett kordamene i undertøyet, men den dagen var det undertøyet som fungerte som spillerdrakter. Både dommer og spillere fulgte nøye med på hva som skjedde på banen, og fra “buret” hadde målvakt Mary Grorud god oversikt, tekkelig antrukket i kjole.

 

Sangerstevner var alltid populært, og både sangerluer og fane var obligatorisk

Koret har hatt flere forskjellige korantrekk. I 1974 sang koret under 17. mai feiringen i kommunen. Damene stilte i hvite drakter mes herrene er ulastelig antrukket i mørk dress.

I mange år sang koret på 17 mai arrangementet som ble avholdt enten i Lommedalen eller i Sandvika. Hvite sangerluer var obligatorisk

En annen periode var antrekket var blått, og da også herrenes dresser

Koret har gjennom årene hatt antrekk i ulike farger, her det blå. Bildet er tatt på Solhaug

“Hjemmesitterforeningen” var i mange år et begrep i koret. Medlemmene her var ektefellene til de damene som sang i koret. På korets fester fikk Hjemmesitterforeningen sin stund i rampelyset. Med stor innlevelse fremførte de sine numre og høstet stormende jubel. På fester var det tradisjon at ektefellene til kormedlemmene, de som

Et annet av

Damene i koret i full drill som

Også jentene i koret opptrådte også med sine spesialnumre. Lommedillene, medself-made t-shirts og korte skjørt fremførte sin drill av rang

zp8497586rq

Ny i Lommedalen Sangkor, eller vil du bare vite litt om koret?

Velkommen til koret! Vi håper du vil trives godt sammen med oss!

Som ny i koret er det kanskje mange ting du lurer på? Kanskje finner du svarene her, hvis ikke, må du bare spørre!

Lommedalen Sangkor ble stiftet 6. februar 1938. Formålsparagrafen slår fast at:

  • God korsang skal fremmes under kyndig ledelse
  • Musikalsk glede og interesse skal vekkes
  • Gjennom sangen skal vi bidra til å glede andre

Koret sprang ut av ungdomslaget “Lauvsprett” i dalen, og var i starten et veldig lokalt kor. I dag består koret av drøyt 60 sangere fra store deler av Bærum, og er et blandet kor med god fordeling på de ulike stemmene. Repertoaret er også godt blandet, med noe for enhver smak, og spenner fra kirkemusikkverk og salmer over lettere stoff som musikallåter, viser, jazz med mer. Vi får sjelden vært innom alle disse sjangerene hvert semester eller hvert år, men over noen tid får alle det de liker best! Selv om koret nærmer seg 80 år, så er det vi som er i koret i dag som er koret og påvirker hva koret skal være til enhver tid.0

Nye medlemmer
Vi ønsker nye medlemmer velkommen til alle stemmegrupper.Vi har ingen krav til notekunnskap, men det er nyttig å kunne det mest elementære for å få en god progresjon på øvelsene. Ellers må du kunne synge rent, og evne å lytte og tilpasse deg til korets klangbilde.

Medlemskontingenten er for tiden kroner 1000,- pr. semester, det vil si 2000,- kr pr. år. Kontingenten fastsettes hvert år av årsmøtet. Påminnelse om kontingentinnbetaling sendes ut av korets økonomiansvarlige høst og vår. Nye medlemmer betaler ikke kontingent de to første månedene så man taper ikke noe på å prøve seg!

Øvelsessted og -tid
Vi øver hver tirsdag i festsalen på Lommedalen skole, fra klokken 19 til 21.30, med en pause på 10-15 minutter. Den første tirsdagen i hver måned har vi gjerne en litt lenger pause, med kaffe/te og evt. medbrakte kaker.

Dersom du må være borte fra en øvelse, må du gi beskjed til den som fører fraværslistene. Det er ditt eget ansvar å oppdatere deg på sanger og informasjon som er innlært/gitt mens du er borte. Vi får ikke tilskudd fra Korforbundet for medlemmer som er mye borte, så høyt fravær har også et økonomisk aspekt.

Korets aktiviteter gjennom året starter med “juletrefest” i begynnelsen av januar, gjerne med partnere, hvor vi hygger oss med medbragte koldtbordretter og levende musikk. Vi har årsmøte på nyåret også. Så deltar vi gjerne på en gudstjeneste i Lommedalen kirke i løpet av våren, arrangerer en vår/sommerkonsert, har avslutningsfest samt kanskje en dags- eller helgetur.

Ved siden av vanlige øvelser har vi også gjerne en ekstra øvelsesdag/helg. I høstsemesteret holder vi vanligvis en adventskonsert med helgeseminar i forkant, samt et par småkonserter på institusjoner, som regel en gudstjenestemedvirkning og en juleavslutning.

I tillegg til disse faste tingene dukker det av og til opp interessante prosjekter vi blir med på sammen med andre. Vi har for eksempel sunget gospel med TC Hawkins og viser med Geirr Lystrup, og jazzlåter med Magnolia og andre jazzband.

Korets konsertantrekk er vanligvis sort: For herrene: Sort skjorte, sort bukse, sorte strømper og sorte sko. Damene: Sort topp og sort bukse eller langt sort skjørt, sorte strømper og sorte sko. Av og til med et lite, diskret innslag av farge, for eksempel lilla eller rødt (til advent/jul). Når vi synger på bo- og behandlingssentra før jul, stiller vi i litt pent tøy med mye rødt. Om sommeren har vi som oftest lyst antrekk; hvitt, offwhite, lys beige. Foran hver opptreden blir det opplyst om type antrekk.

Korets drift
Alle kormedlemmene samarbeider om å drive koret. Det skjer ved at medlemmene fordeler seg på seks ulike arbeidsgrupper: Administrasjonsgruppen, Økonomigruppen, Note- og programgruppen, PR-gruppen, Konsertgruppen og Tur/fest/trivselgruppen. Noen av gruppene rommer mange, andre består av færre. Det er lederne av disse gruppene som til sammen utgjør korets styre, sammen med en valgt leder. Lederen av administrasjonsgruppen fungerer som sekretær. I tillegg har vi en valgkomite og revisorer.

Denne oppbyggingen sikrer at styret på sine møter alltid er oppdatert om hva som skjer i koret, enten det gjelder korets økonomi eller arbeidet med en forestående konsert eller sosiale arrangementer.

Korets øverste organ er årsmøtet, som avholdes i mars hvert år.

Det er anledning til å søke om permisjon fra koret for f.eks. et semester. Slik søknad rettes til styret.

765qwerty765

Historisk tilbakeblikk

Koret har gjennom årene hatt antrekk i ulike farger, her det blå. Bildet er tatt på Solhaug

Det hadde vært lang tradisjon for sang og musikk i Lommedalen også lenge før vårt kor ble stiftet, men de hadde alle hatt kort levetid. Ungdomslaget i bygda, Lauvsprett, var et aktivt ungdomslag og 6. februar 1938 ble Lauvspretts sangkor stiftet. Men i 1943 gikk koret ut av Lauvsprett fordi Norges Ungdomslag ble ”nazistisk”.  Navnet ble da Lommedalen sangkor.

Siden den tid har det vært et aktivt kor med mange forskjellige gjøremål,  både her i bygda og flere andre steder.  Ved starten bodde det cirka 300  mennesker her i Lommedalen og 30 av disse ble medlemmer av koret. Ved korets 50 års jubileum, i 1988, var det fortsatt tre sangere med fra da koret startet. Flere andre av medlemmene hadde også meget lang fartstid ved dette jubileet, for sangerne har likt seg godt og blitt værende i mange år.

Opp igjennom tiden har det vært flere dirigenter i koret. I de første årene hadde de en kort periode hver seg, det var ofte studenter som reiste hjem når de var ferdige med studiene. I 1973 ble Kirsten Løes Narum vår dirigent og hun ble i ti år. Senere var Kjell Gjærevoll korets kunstneriske leder. Han ble hos oss i 22 år. Det var med stor sorg vi mottok budskapet om at han døde helt uventet, i Roma på en ferietur i 2006.  Deretter var Rolf Nykmark dirigent hos oss i 11 år før vi nå ledes av Ingeborg Aadland.

Gjennom krigens dager var koret meget aktivt. Kontingenten var den gang kr. 0,50 per kvartal. Man skaffet til veie korfane, en medlemsmedalje og ikke minst sangerluer som måtte til på den tiden. Ikke lett å få tak i silke til luene, men noen hadde bekjentskaper.  Koristene måtte imidlertid betale silken, samt levere to egg per medlem.

Øvelsene foregikk som regel på Lommedalen skole og det kostet kr. 2,00 per øvelse for vasking etterpå! Noen ganger hadde skolen ”brenselsferie”, den måtte stenges til ny koks ble fremskaffet. Da foregikk korets øvelser på forsamlingslokalet Solhaug eller hjemme hos kormedlemmene. Det var dårlig med kommunikasjon på den tid, bussen gikk kun et par ganger per dag. Det hendte derfor ofte at dirigenten kom på ettermiddagen, avtalen var at han fikk middag og måtte overnatte hos et av medlemmene. Hva gjorde man ikke, sangøvelse måtte det bli!

Koret hadde sin egen oppsang, Lommedalssangen, skrevet av et  kormedlem, Signora Burud. De hadde også en egen avis, ”Sangrøster”. Medlemmene var redaktører etter tur. De skrev litt hver i en bok, og så gikk den på rundgang i koret etterpå slik  at alle fikk lese den.

I korets første år holdt de mange fester, med medlemmer, familie og venner og bygdas musikkorps var også tilstede. Juletrefester ble arrangert for medlemmenes barn hvert år. I våre dager holder vi kun en fest i året, nemlig en hyggelig juletrefest for medlemmene og deres partnere. Helt fra starten har det blitt arrangert dagsturer, teltturer og etter hvert bussturer. I de senere årene har vi reist på lengre turer i både inn- og utland. Det er alltid en veldig hyggelige opplevelser.

Koret har vært med på mange forskjellige og varierte opptredener. Alt fra enkel korsang, opptreden på høytidsdager som 17.mai og julearrangementer. Sangens og musikkens dag var et årlig innslag. Et sangertablå av større format, Sigøynertablået, er også fremført. Kirkekonserter er avholdt, sang i bryllup og ved begravelser. Både Prøysen og Taubes musikk har blitt presentert. Samarbeid med andre kor, fremførelse av Abba, Beatles, moderne musikals og  jazzkonserter,  listen er lang og innholdsrik.17. mai 1974

Til 50 års jubileet fremførte vi ”Forkledd Gud” av Lars-Erik Larsson sammen med Bærum Symfoniorkester, en stor opplevelse for oss alle. Denne våren øver vi på Mozarts  Missa Brevis, et verk vi har fremført flere ganger tidligere. Som sagt, det har vært et variert  program, noe for en hver smak.

Lommedalen skole var korets faste øvingslokale i mange år. I noen år har koret hatt øvelser på forskjellige andre steder i  bygda, både på Lesterud- og Bærums Verk skoler. Høsten 2010 flyttet vi ”hjem” igjen til Lommedalen skole,  til et flott øvingslokale som vi setter stor pris på.

I dag kommer koristene fra hele Bærum og noen fra Oslo også. I alle korets 73 år har det alltid vært en hyggelig tone blant medlemmene. Vi har forsøkt å ta vel imot de som har hatt lyst til å synge med oss, og det sosiale har til alle tider gått hånd i hånd med det kunstneriske, sangergleden har stått høyt!

Korets valgspråk, fra tidligere tider, er like aktuelt den dag i dag, nemlig:

”LA SANGEN SOM SOLEN GI LIVSKRAFT OG GLEDE! ”

765qwerty765

Festforestilling i Oslo Rådhus

21. juni 2007 hadde vi gleden av å synge på festforestilling i anledning av Nordmanns-Forbundets 100-års jubileum. 800 gjester fra inn og utland var invitert til festforestilling og middag, deriblant Kong Harald og utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Til en slik anledning, med celebre gjester i flotte omgivelser var det en ære for koret å bli spurt om å bidra til forestillingen.

En så stor hall som i Rådhuset krever mye lyd, og vi fikk med oss KOR21 som også dirrigeres av vår dirigent Rolf Nykmark. Samlet var vi rundt 80 sangere og med nesten alle sammen i bunad utgjorde vi et mektig syn der oppe på scenen. Vår program besto av “Vårsøg” (H. Sommero/H. Hyldbakk) og “Hymne to Feedom” (O. Peterson/H. Hamilton/P. Read). “Hymne to Feedom” er et fantastisk stykke og komponist Oscar Peterson ga tittelen som en hyllest “…til ære for Martin Luther King og hans kamp for visita la pagina frihet og rasemessig likhet.” (kilde: Wikipedia) Med denne sangen og jazzsanger Tracee Meyn som solist hadde vi æren av å avslutte hele festforestillingen