Styret

Styret består av en leder, en sekretær og en representant fra hver av arbeidsgruppene. Arbeidsoppgavene omfavner bl.a. drift og administrasjon av koret, avtaler med dirigent og andre samarbeidspartnere, planlegging av fremtidige opptredener, kommende semestre etc.

Kontakt:

Sekretær:
Lena Lundell
E-post

Styret:

Korleder: Bente Linderud
Adm. sekretær / nestleder: Lena Lundell

Ledere av arbeidsgruppene er en del av styret.
Repertuar: Mona Lande
Økonomi: Leif de Thurah Sørensen
PR: Elena Gustafsson
Konsert: Grethe Bergh
Tur og trivsel: Lisbeth Bø Havrestad

Valgkomiteens leder: Lisbeth Bø Havrestad

Revisor: Ellen Holter