Styret

Styret består av en leder, en sekretær og en representant fra hver av arbeidsgruppene. Arbeidsoppgavene omfavner bl.a. drift og administrasjon av koret, avtaler med dirigent og andre samarbeidspartnere, planlegging av fremtidige opptredener, kommende semestre etc.

Kontakt:

Sekretær:
Knut H Krogsæter
Mobil nr 924 80 082

Styret:

Leder:  Øyvind Gedde
Sekretær: Knut H. Krogsæter
Styremedlemmer:
Leif Sigurd Larsen, leder for økonomigruppen
Mona Lande, leder for note- og repertoargruppen
Gina Scott Christensen, leder for konsertgruppen
Kjetil Eskild, leder av PR- og markedføringsgruppen
Gudbrand Vinjar, leder av tur-, fest – og trivselsgruppen

Revisor: Ellen Holter
Valgkomite:  Bente Linderud og Lisbeth B. Haaverstad