Lommedalen Sangkor – et kort historisk tilbakeblikk.

Lommedalen Sangkor – et kort historisk tilbakeblikk.

Det hadde vært lang tradisjon for sang og musikk i Lommedalen også lenge før vårt kor ble stiftet, men de hadde alle hatt kort levetid. Ungdomslaget i bygda, Lauvsprett, var et aktivt ungdomslag og 6. februar 1938 ble Lauvspretts sangkor stiftet. Men i 1943 gikk koret ut av Lauvsprett fordi Norges Ungdomslag ble ”nazistisk”.  Navnet ble da Lommedalen sangkor.

Siden den tid har det vært et aktivt kor med mange forskjellige gjøremål,  både her i bygda og flere andre steder.  Ved starten bodde det cirka 300  mennesker her i Lommedalen og 30 av disse ble medlemmer av koret. Ved korets 50 års jubileum, i 1988, var det fortsatt tre sangere med fra da koret startet. Flere andre av medlemmene hadde også meget lang fartstid ved dette jubileet, for sangerne har likt seg godt og blitt værende i mange år.

Opp igjennom tiden har det vært flere dirigenter i koret. I de første årene hadde de en kort periode hver seg, det var ofte studenter som reiste hjem når de var ferdige med studiene. I 1973 ble Kirsten Løes Narum vår dirigent og hun ble i ti år. Senere var Kjell Gjærevoll korets kunstneriske leder. Han ble hos oss i 22 år. Det var med stor sorg vi mottok budskapet om at han døde helt uventet, i Roma på en ferietur i 2006. Vi var så heldige å få ny dirigent ganske raskt.

Gjennom krigens dager var koret meget aktivt. Kontingenten var den gang kr. 0,50 per kvartal. Man skaffet til veie korfane, en medlemsmedalje og ikke minst sangerluer som måtte til på den tiden. Ikke lett å få tak i silke til luene, men noen hadde bekjentskaper.  Koristene måtte imidlertid betale silken, samt levere to egg per medlem.

Øvelsene foregikk som regel på Lommedalen skole og det kostet kr. 2,00 per øvelse for vasking etterpå! Noen ganger hadde skolen ”brenselsferie”, den måtte stenges til ny koks ble fremskaffet. Da foregikk korets øvelser på forsamlingslokalet Solhaug eller hjemme hos kormedlemmene. Det var dårlig med kommunikasjon på den tid, bussen gikk kun et par ganger per dag. Det hendte derfor ofte at dirigenten kom på ettermiddagen, avtalen var at han fikk middag og måtte overnatte hos et av medlemmene. Hva gjorde man ikke, sangøvelse måtte det bli!

Koret hadde sin egen oppsang, Lommedalssangen, skrevet av et  kormedlem, Signora Burud. De hadde også en egen avis, ”Sangrøster”. Medlemmene var redaktører etter tur. De skrev litt hver i en bok, og så gikk den på rundgang i koret etterpå slik  at alle fikk lese den.

I korets første år holdt de mange fester, med medlemmer, familie og venner og bygdas musikkorps var også tilstede. Juletrefester ble arrangert for medlemmenes barn hvert år. I våre dager holder vi kun en fest i året, nemlig en hyggelig juletrefest for medlemmene og deres partnere. Helt fra starten har det blitt arrangert dagsturer, teltturer og etter hvert bussturer. I de senere årene har vi reist på lengre turer i både inn- og utland. Det er alltid en veldig hyggelige opplevelser.

Koret har vært med på mange forskjellige og varierte opptredener. Alt fra enkel korsang, opptreden på høytidsdager som 17.mai og julearrangementer. Sangens og musikkens dag var et årlig innslag. Et sangertablå av større format, Sigøynertablået, er også fremført. Kirkekonserter er avholdt, sang i bryllup og ved begravelser. Både Prøysen og Taubes musikk har blitt presentert. Samarbeid med andre kor, fremførelse av Abba, Beatles, moderne musikals og  jazzkonserter,  listen er lang og innholdsrik.

Til 50 års jubileet fremførte vi ”Forkledd Gud” av Lars-Erik Larsson sammen med Bærum Symfoniorkester, en stor opplevelse for oss alle. Denne våren øver vi på Mozarts  Missa Brevis, et verk vi har fremført flere ganger tidligere. Som sagt, det har vært et variert  program, noe for en hver smak.

Lommedalen skole var korets faste øvingslokale i mange år. I noen år har koret hatt øvelser på forskjellige andre steder i  bygda, både på Lesterud- og Bærums Verk skoler. Høsten 2010 flyttet vi ”hjem” igjen til Lommedalen skole,  til et flott øvingslokale som vi setter stor pris på.

I dag kommer koristene fra hele Bærum og noen fra Oslo også. I alle korets 73 år har det alltid vært en hyggelig tone blant medlemmene. Vi har forsøkt å ta vel imot de som har hatt lyst til å synge med oss, og det sosiale har til alle tider gått hånd i hånd med det kunstneriske, sangergleden har stått høyt!

Korets valgspråk, fra tidligere tider, er like aktuelt den dag i dag, nemlig:

”LA SANGEN SOM SOLEN GI LIVSKRAFT OG GLEDE! ”