Bli medlem

Har du lyst til å synge med oss?

Vi er et blanda-kor som for tiden har litt overvekt av dame-stemmer.
Her er alle velkomne, men hvis du er tenor eller bass er du ekstra velkommen.
Send en e-post til Lena og oppgi din stemme-gruppe og gjerne ditt telefonnummer.

Vi øver hver tirsdag kl 19:00 på Lommedalen skole, alle tirsdager unntatt når skolen er stengt grunnet ferier/fridager.

Klikk her for å sende mail: