Vil du synge med oss?

Vi er et hyggelig kor med 60 sangere. Nå ønsker vi oss flere medlemmer, særlig herrestemmer.

Vi har en øvre aldersgrense på 70 år for nye medlemmer.

Ta kontakt med leder Bente Linderud, 928 05 129 eller send e-post