Ny i Lommedalen Sangkor, eller vil du bare vite litt om koret?

Velkommen til koret! Vi håper du vil trives godt sammen med oss!

Som ny i koret er det kanskje mange ting du lurer på? Kanskje finner du svarene her, hvis ikke, må du bare spørre!

Lommedalen Sangkor ble stiftet 6. februar 1938. Formålsparagrafen slår fast at:

  • God korsang skal fremmes under kyndig ledelse
  • Musikalsk glede og interesse skal vekkes
  • Gjennom sangen skal vi bidra til å glede andre

Koret sprang ut av ungdomslaget “Lauvsprett” i dalen, og var i starten et veldig lokalt kor. I dag består koret av drøyt 60 sangere fra store deler av Bærum, og er et blandet kor med god fordeling på de ulike stemmene. Repertoaret er også godt blandet, med noe for enhver smak, og spenner fra kirkemusikkverk og salmer over lettere stoff som musikallåter, viser, jazz med mer. Vi får sjelden vært innom alle disse sjangerene hvert semester eller hvert år, men over noen tid får alle det de liker best! Selv om koret nærmer seg 80 år, så er det vi som er i koret i dag som er koret og påvirker hva koret skal være til enhver tid.0

Nye medlemmer
Vi ønsker nye medlemmer velkommen til alle stemmegrupper.Vi har ingen krav til notekunnskap, men det er nyttig å kunne det mest elementære for å få en god progresjon på øvelsene. Ellers må du kunne synge rent, og evne å lytte og tilpasse deg til korets klangbilde.

Medlemskontingenten er for tiden kroner 1000,- pr. semester, det vil si 2000,- kr pr. år. Kontingenten fastsettes hvert år av årsmøtet. Påminnelse om kontingentinnbetaling sendes ut av korets økonomiansvarlige høst og vår. Nye medlemmer betaler ikke kontingent de to første månedene så man taper ikke noe på å prøve seg!

Øvelsessted og -tid
Vi øver hver tirsdag i festsalen på Lommedalen skole, fra klokken 19 til 21.30, med en pause på 10-15 minutter. Den første tirsdagen i hver måned har vi gjerne en litt lenger pause, med kaffe/te og evt. medbrakte kaker.

Dersom du må være borte fra en øvelse, må du gi beskjed til den som fører fraværslistene. Det er ditt eget ansvar å oppdatere deg på sanger og informasjon som er innlært/gitt mens du er borte. Vi får ikke tilskudd fra Korforbundet for medlemmer som er mye borte, så høyt fravær har også et økonomisk aspekt.

Korets aktiviteter gjennom året starter med “juletrefest” i begynnelsen av januar, gjerne med partnere, hvor vi hygger oss med medbragte koldtbordretter og levende musikk. Vi har årsmøte på nyåret også. Så deltar vi gjerne på en gudstjeneste i Lommedalen kirke i løpet av våren, arrangerer en vår/sommerkonsert, har avslutningsfest samt kanskje en dags- eller helgetur.

Ved siden av vanlige øvelser har vi også gjerne en ekstra øvelsesdag/helg. I høstsemesteret holder vi vanligvis en adventskonsert med helgeseminar i forkant, samt et par småkonserter på institusjoner, som regel en gudstjenestemedvirkning og en juleavslutning.

I tillegg til disse faste tingene dukker det av og til opp interessante prosjekter vi blir med på sammen med andre. Vi har for eksempel sunget gospel med TC Hawkins og viser med Geirr Lystrup, og jazzlåter med Magnolia og andre jazzband.

Korets konsertantrekk er vanligvis sort: For herrene: Sort skjorte, sort bukse, sorte strømper og sorte sko. Damene: Sort topp og sort bukse eller langt sort skjørt, sorte strømper og sorte sko. Av og til med et lite, diskret innslag av farge, for eksempel lilla eller rødt (til advent/jul). Når vi synger på bo- og behandlingssentra før jul, stiller vi i litt pent tøy med mye rødt. Om sommeren har vi som oftest lyst antrekk; hvitt, offwhite, lys beige. Foran hver opptreden blir det opplyst om type antrekk.

Korets drift
Alle kormedlemmene samarbeider om å drive koret. Det skjer ved at medlemmene fordeler seg på seks ulike arbeidsgrupper: Administrasjonsgruppen, Økonomigruppen, Note- og programgruppen, PR-gruppen, Konsertgruppen og Tur/fest/trivselgruppen. Noen av gruppene rommer mange, andre består av færre. Det er lederne av disse gruppene som til sammen utgjør korets styre, sammen med en valgt leder. Lederen av administrasjonsgruppen fungerer som sekretær. I tillegg har vi en valgkomite og revisorer.

Denne oppbyggingen sikrer at styret på sine møter alltid er oppdatert om hva som skjer i koret, enten det gjelder korets økonomi eller arbeidet med en forestående konsert eller sosiale arrangementer.

Korets øverste organ er årsmøtet, som avholdes i mars hvert år.

Det er anledning til å søke om permisjon fra koret for f.eks. et semester. Slik søknad rettes til styret.

765qwerty765